اطلاعات کامل در ارتباط با تمامی رشته ها و دروس دانشگاهی و بازار کار آنها را میتوانید در این جا ببینید

معرفی رشته های دانشگاهی

روی رشته مورد نظر کلیک کن

 

علی نظیف مشاور و هدایتگر تحصیلی

اهمیت آشنایی با رشته های دانشگاهی  با توجه به تعدد آن ها در انتخاب رشته کنکور سراسری بسیار بالاست. بارها شاهد بوده ایم انتخاب های غلط باعث عدم کسب نتیجه در دانشگاه یا بازار کار شده.

نگرش سوم به مدیریت علی نظیف مشاور و هدایتگر تحصیلی معرفی تمام رشته های کنکور سراسری را در اختیار شما گذاشته تا با معرفی رشته ، واحد ها، بازار کار و شرایط نهایی آن رشته در این انتخاب مهم به بهترین نتایج ممکن برسید.

ریاضی

معرفی رشته های دانشگاهی گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

به همراه

نام گرایش ، زیر گروه ، مقطع تحصیلی

تجربی

گروه آزمایشی علوم تجربی

به همراه

نام گرایش ، زیر گروه ، مقطع تحصیلی

هنر

گروه آزمایشی هنر

به همراه

نام گرایش ، زیر گروه ، مقطع تحصیلی

زبان

گروه آزمایشی زبان های خارجه

به همراه

نام گرایش ، زیر گروه ، مقطع تحصیلی

انسانی

گروه آزمایشی علوم انسانی

به همراه

نام گرایش ، زیر گروه ، مقطع تحصیلی

دانشگاهی

اهمیت آشنایی با رشته های دانشگاهی تجربی با توجه به تعدد آن ها در انتخاب رشته کنکور سراسری بسیار بالاست. بارها شاهد بوده ایم انتخاب های غلط باعث عدم کسب نتیجه در دانشگاه یا بازار کار شده.

نگرش سوم به مدیریت علی نظیف مشاور و هدایتگر تحصیلی معرفی تمام رشته های کنکور سراسری را در اختیار شما گذاشته تا با معرفی رشته ، واحد ها، بازار کار و شرایط نهایی آن رشته در این انتخاب مهم به بهترین نتایج ممکن برسید.