روش مطالعه Murder

روش مطالعه Murder : روش جدید مطالعه و یادگیری روش مردر (Murder) نام دارد . مردر از حروف اول شش مرحلهٔ آن تشکیل یافته است.
حال و هوا
یادآوری بسط و گسترش
درک و فهم
کشف و هضم
مرور و پاسخ دادن
حال و هوا
منظور این است که پیش از شروع به‌ مطالعه و یادگیری حال و هوای آن را پیدا کنید؛ یعنی سرحال و آمادهٔ یاد گرفتن باشید و تا پایان مطالعه آن حالت را حفظ کنید. برای این منظور، سعی کنید با ایجاد حالت آرمیدگی عضلانی (relaxation) بر اضطراب خود غلبه نمائید. هم‌چنین افکار مثبت را جانشین افکار منفی و شک و گمان‌های بیهوده سازید. از تخیلات مثبت سود ببرید. به‌طور کلی، در مرحلهٔ حال و هوا باید زمینه را برای مطالعهٔ مؤثر آماده کنید.
درک و فهم
در این مرحله بکوشید تا آنجا که ممکن است مطالبی را که می‌خوانید به‌طور عمیق درک کنید. از کم و کیف درک و فهم خود آگاه شوید و بخش‌هائی را که خوب نمی‌فهمید با علامت گذاشتن مشخص کنید تا در مراحل بعدی مجدداً به‌ سراغ آنها بروید.
یادآوری
آنچه را که در مرحلهٔ قبل خوانده و فهمیده‌اید به یاد آورید. در این مرحله از راهبردهای تفسیر، تخیل، و تحلیل مفاهیم استفاده کنید. در رابطه با این مرحله از روش مردر گفته‌اند، یادگیرنده نه تنها آنچه را که خوانده است به‌ یاد می‌آورد بلکه آن را از طریق تفسیر، تخیل، و تحلیل به مفاهیم کلیدی تغییر شکل می‌دهد.
کشف و هضم
در این مرحله به ‌قسمت‌هائی که در مرحلهٔ ۱ خواندید و نفهمیدید مراجعه کنید و به یادگیری آنها بپردازید. به ‌این منظور، آنچه را که جا گذاشتید یا غلط فهمیدید کشف کنید و نیز به کشف سازمان مطالب بپردازید. این‌ بار از راهبردهای دیگری به‌‌جز آنچه قبلاً به‌کار بستید استفاده کنید. مطالب پیچیده را به اجزاء ساده‌تر تجزیه کنید و از منابع معتبر، مانند فرهنگ لغات، کتاب‌های دیگر، و معلمان کمک بگیرید.
بسط و گسترش
مطالبی را که می‌خوانید بسط و گسترش دهید؛ یعنی به ‌آنها شاخ و برگ بدهید و آنها را به ‌مطالبی که قبلاً آموخته‌اید ربط دهید. سؤال‌هائی نظیر سؤال‌های زیر را از خود بپرسید:
– اگر به ‌نویسندگان دسترسی داشتید چه سؤال‌هائی از او می‌پرسیدید؟
– چگونه می‌توانید از اطلاعاتی که کسب می‌کنید در عمل استفاده نمائید؟
– چگونه می‌توانید مطالبی را که می‌خوانید برای کسانی دیگر قابل فهم‌تر و قابل توجه‌تر سازید؟
مرور و پاسخ دادن
مرور و پاسخ دادن آخرین مرحلهٔ روش مردر است. مرور کردن مطالب خوانده شده به‌ قصد تعیین کم و کسرهای احتمالی یادگیری و کوشش در جهت رفع نواقص از مراحل مهم همهٔ روش‌های یادگیری از جمله روش حاضر است. فعالیت اصلی مرور کردن به یاد آوردن آموخته‌ها، توجه به نکات مهم، و سعی در پاسخ دادن به سؤال‌های قبلاً طرح شده، و تمرکز کردن بر هدف‌های یادگیری است.
مرحلهٔ مرور کردن معمولاً پس از آنکه دانش‌آموزان یا دانشجویان در امتحان یا آزمون مطلبی که خوانده‌اند شرکت کردند انجام می‌شود. نتایج آزمون باید به‌صورت بازخورد در مورد اثربخشی مراحل قبلی مورد استفاده قرار گیرد. هدف عمدهٔ این مرحله از یادگیری باید رفع نواقص راهبردهای مطالعه برای کاربردهای آتی باشد.
پژوهش‌های انجام شده در رابطه با روش مردر تأثیر مثبت آن را بر بهبود یادگیری نشان داده‌اند. در چند تحقیق ذکر شده است که اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر روش مردر را بر افزایش توانائی کسب و استفاده از دانش در افراد نشان می‌دهد.

روش مطالعه Murder

نویسنده علی نظیف

راه ارتباط مستقیم با مهندس علی نظیف : Mr.nazif@gmail.com

افزودن یک دیدگاه