توانایی‌ها و مهارت‌های علی نظیف

علی نظیف

تواناییها و مهارتهای علی نظیف مشاور تحصیلی

 

توانایی تولید محتوا در آموزش دیجیتال

توانایی مدیریت آموزشی در سیستم های نوین LMS  و آموزش ترکیبی

توانایی راه انداری سیستم های آموزشی

توانایی برگزاری دوره های آموزشی مشاوره و هدایت تحصیلی

توانایی استفاده از الگوی نوآوری نظام یافته

توانایی تالیف مقالات و منابع آموزشی و هدایت تحصیلی

صاحب امتیاز علمی ترین متد انتخاب رشته

آشنایی با سیستم های آموزشی روز دنیا

دارای گواهی نامه دوره آموزشی مدیریت زمان

توانایی طراحی مدیریت واجرای سازمانهای آموزشی

توانایی عملکرد اجرایی در پروژهای آموزشی

برنامهریزی آموزشی، نیاز سنجی و پیادهسازی

توانایی انتخاب، گزینه، تعیین صلاحیت نیروی انسانی متناسب با اهداف سازمانی

آشنایی و کار با اینترنت و Office

توانایی برگزاری و سخنرانی همایشهای موفقیت و آموزشی

 

در تمام زمینه های مذکور رزومه مستند بر اساس نتایج موفق در پروژه های اجرا شده آموزشی، تالیف، پژوهشی و … وجود دارد.

فعالیت‌های اجرایی علی نظیف

افزودن یک دیدگاه