مصاحبه روزنامه شاپرک با علی نظیف(مشاور علامه حلی دو)

مصاحبه روزنامه شاپرک با علی نظیف

مصاحبه روزنامه شاپرک با علی نظیف(مشاور علامه حلی دو)

به گزارش شاپرک دانش آموزان حلی ۲ پیش از کنکور جایگاه و درصدهای خود را می دانند. مشاور تحصیلی علی نظیف از این فرایند می گوید….

سیستم آموزش روز دنیا تاکید بر سه محور اساسی خود آموزی، مهارتهای دست ورزی و خلاقیت دارد که اینجا برایشان در پایه اول تا چهارم دبیرستان توسط دانش آموز کسب می شود و محور خودآموزی یعنی درک هدایت گر و معلم درونی صرفا توسط مشاوران تحصیلی انجام می شود. به طوری که بعد از مدتی بتوانند به عنوان مشاور و با استفاده از مدیریت زمان برنامه هایشان را طبق تقویم اجرایی هدایت کنند.

سال کنکور شامل ۷ مرحله تابستان، از ابتدای مهر تا امتحانات نیمسال اول، امتحانات نیمسال اول، تا عید، عید تا نیمسال دوم، امتحانات نیمسال دوم و جمع بندی استکه باید برای هر کدام از آنها برنامه ای منسجم پیش بینی می شود.در اصول موفقیت توجه به دو نکته بسیار حائز اهمیت است یکی اینکه عملی را زودتر از موعد انجام ندهیم و بعد اینکه زمان انجام از دست ندهیم .اعمال این دو مفهوم به این معنی است که تقویم اجرایی چهار سال پایانی تحصیلی متوسطه از آموزش جمع بندی مفهومی سه سال اول تحصیلی و آموزش تکنیکها و مدیریت سال چهارم تشکیل و اجرا میشود.

یکی از مشکلاتی که امروزه گریبان مدارس برتر را گرفته است دور شدن دانش آموزان از کتاب های رسمی آموزش و پرورش است در حالی که تمامی سوالات کنکور از این منابع تغذیه می شوند به همین دلیل دانش آموز باید در ابتدا تمامی دروس دبیرستانی خود را تحت استاندارد آموزش و پرورش فرا بگیرد و پس از تکمیل آن به منابع دیگر رجوع کند.

سیستم برخی مدارس در سالیان نه چندان دور بدین گونه بود که تدریس مباحث تا اسفند ماه به اتمام می رساندند و دانش آموزان سال چهارم بعد از عید به خود واگذار میشدند تا برای کنکور آماده شوند ، اما به دلیل شکست این روش در حال حاضر دانش آموزان تا دو هفته مانده به کنکور به روش خاصی در سیستم آموزشی باقی مانده و از کمک مشاوران و معلمان خود بهره مند می شوند.

آموزش و پرورش با برگزاری آزمون های پایش استعداد تحصیلی، شغل شناسی و روانشناسی دانش آموزان را در انتخاب راه و رشته صحیح بر اساس توانایی ها هدایت می کند که این امر کار مشاوران تحصیلی را آسان نموده است . مشاور با توجه به ابعاد شخصیتی فرد، استعداد و علاقه او نسبت به رشته تحصیلی، وی را به سوی آینده ای روشن هدایت می کند . از طرفی سازماندهی برنامه راهبردی و استراتژی پیشرفت در گرو فعالیت صحیح مشاور است .

ما معتقدیم دانش آموزان با گذشت زمان بازده شان تغییر می کند نه سطح شان . طی فرایندی داوطلبان در یک سطح برنامه ریز خودشان می شوند. باید توجه داشت که هر دانش آموز نسخه متفاوتی از دیگری دارد، همانطور که اثر انگشت ها متفاوتند انسانها نیز سرشتی متفاوت دارند . برای اینکه فرد به این درجه برسد به عنوان یک مشاور بر روی نقاط قوت وی بیشتر کار می کنیم.

از آنجایی که دروس سال چهارم به خصوص نیمسال اول برای دانش آموزان کمی سنگین ترو مهمتر است و آنها در این ایام بیشترین وقت خود را برای دروس امتحانی می گذارند می توان این نیمسال را ایستگاه جبران ناپذیر نامید چرا که اگر دانش آموزی نتواند همزمان دروس سال چهارم و کنکور با یکدیگر پیش ببرد صدمه جبران ناپذیری به وی وارد می شود . برای پیشگیری از خطرات احتمالی یک دوره مطالعاتی مستمر برای این دوره گذاشته می شود و دانش آموزان به صورت شبانه روزی در مدرسه می مانند تا نیسمال اول جمع بندی شود.

مجموعه مشاوران مدرسه در سال چهارم تکنیک های تست زدن، آزمون سرعت عمل، تمرکز، سیستم فرایند پاسخ، تحلیل آنالیز، ارتقای نقاط ضعف، مدیریت زمان، تشویق پشتکار، تقویت انگیزش، آزمون حل مسئله، فرایند پاسخ به سوالات چهار گزینه ای را با قرار گرفتن در شرایطی مشابه محیط کنکور را به دانش آموزان آموزش میدهند و منتقل می کنند و برای هر فرد با توجه به توانمندی های مختلف فردی، شخصیتی و هوشی برنامه ریزی می کنند به طوری که دانش آموز پیش از امتحان کنکور درصد خود را می داند.

اگر صبر کنیم تا وضع هوا کاملا مناسب باشد ، هیچوقت چیزی نخواهیم کاشت و هیچ چیز درو نخواهیم کرد . قانون این است که اول بکاریم بعد درو کنیم . کسی نمیتواند این ترتیب را به هم بزند .

زمان نه متوقف می شود نه زیاد می شود نه به عقب بر می گردد تعداد ساعات روز برای شما دقیقا برابر تعداد ساعات روز دکتر حسابی، علامه جعفری، فارابی و شهید چمران است پس برای ماندگار شدن نیاز است حداقل به اندازه آنها تلاش کنیم.

همکاران باید توجه داشته باشند که تحول حاصل تفکر است قطعا در چینش نظام آموزش صحیح باید تقویم و تاریخ را ورق زد. آشنایی با اطلاعات روز علوم انسانی دنیا و توجه به اصول روانشناسی و بهره هوش دانش آموزان فعلی و با توجه به علوم روز آموزش دنیا بسیار ارزشمند تر از انگیزش های مقطعی و غیر کاربردی است . به دور بودن از هر گونه حاشیه و فرایند غیر آموزشی که باعث دور شدن دانش آموزان از اهداف اصلی می شود مهمترین اصل در ادبیات تحصیلی است و ایجاد تقویم آموزشی مستلزم تضمین پیشبرد مسیرها است.

لینک آرشیو روزنامه قسمت اول

لینک آرشیو روزنامه قسمت دوم

افزودن یک دیدگاه