در تست زنی گام های اول را درست بردارید

در تست زنی گام های اول را درست بردارید

بخش اول : صورت خوانی

  • سوالی که صورت آنرا بفهمیم ،۸۰% آن حل شده است .اصلیترین مشکل محاسباتی داوطلبان به دلیل عدم مطالعه صحیح صورت سوال ، افعال و علائم است .پیشنهاد موکد میشود در هنگام مطالعه صورت تست از روش خط بر استفاده کنید و حتما دور افعال خط بکشید که این عادت در آزمون ها بسیار موثر است
  • بدلیل فضای کم برای حل سوالات باید از دوباره نویسی داده های سوال ،کشیدن مجدد نمودارها یا شکل ها و اطلاعات مساله جدا خودداری کنید .چون هم باعث اتلاف زمان میشود و هم باعث کثیفی دفترچه و ایجاد پرش تمرکز میشود .
  • برای درک دقیق صورت همچنین مدیریت زمان در دوره ها یک قرارداد تعریف کنید .در حین خواندن سوالات زیر داده ها در خواسته ها خط بکشید .اگر در تمرینات تست زنی خود رابر این مساله عادت دهید خط برایتان به معنی داده تعریف میشود و خط بستر بمعنای خواسته و فعل

بخش دوم :گزینه خوانی

۲-۱) حتما قبل از شروع حل نگاهی گذرا به هر ۴ گزینه بیندازید تا محدوده پاسخ برایتان مشخص شود .فراموش نکنید گزینه ها نیز بخشی از صورت سوال و داده ها محسوب میشوند.

۲-۲) متوجه علائم گزینه ها باشید .در سوالات محاسباتی ، علائم میتوانند پیا مهایی بهمراه داشته باشند .در سوالی که گزینه های(- ± + ) یک عدد را داشته باشد به احتمال زیاد  طراح در نظر داشته که  شما در قسمتی از حل به خطای محاسباتی میرسید که ممکن است به پاسخ غلط دست پیدا کنید پس باید در آن مراقب علائم باشید .!

۲-۳) عدم هماهنگی دستوری گزینه ای با صورت سوال نیز در برخی سوالات راهنمای شما خواهد بود .در سوالات جای خالی ممکن است یکی از گزینه ها از نظر دستور زبان جمله صورت را به ظاهر خوشایندی در نیاورد پس میتواند گزینه  قابل حذف باشد .

۲-۴) در گزینه هایی با دو گزینه کاملا متناقض معمولا یکی از ۲ گزینه شانس بودن بین ۴ گزینه را به خود اختصاص میدهد.

۲-۵) گزینه های هم معنی یکدیگر را حذف میکنند .اگر در تستی ۲ گزینه هم معنا داشته باشیم حتما هر ۲ گزینه حذف میشوند زیرا تست تنها یک پاسخ درست دارد !

بخش سوم : فرآیند پاسخ

۳-۱) در تست های محاسباتی و فرموله در نظر داشته باشید که سقف معمول یعنی سوالی با پاسخ کوتاه ….اگر در حل به خط دوم وسوم رسیدید  به احتمال بسیار زیاد از خواسته طراح درک اشتباه داشته اید و از آن دور شده اید …

۳-۲) در فرآیند حل حتما به دور پاسخ نهایی خط بکشید سپس آنرا در دفترچه علامت زده بعد بلافاصله وارد پلسخ برگ کنید .

توجه داشته باشید در صورتیکه بعد از ۱۵ ثانیه به راه حل دست نیافتید حتما به سراع تکنیک ها بروید.

 

نویسنده : برگرفته از کتاب راه موفقیت  تالیف علی نظیف

 

 

 

افزودن یک دیدگاه