روش مطالعه خوب

روش مطالعه منطقی

روش مطالعه خوب

 نکاتی در مورد روشهای صحیح مطالعه

بارها شنیده ایم که دانش آموزها یا دانشجویان می گویند :

( حال و حوصله خواندن این کتاب را ندارم )یا (آنقدرازاین کتاب خسته شده ام که قابل گفتن نیست)ویا (هرچقدرمیخوانم مثل اینکه کمتر یاد می گیریم)ویا (۱۰ بار خواندم و تکرار کردم ولی بازهم یاد نگرفتم)

اما مشکل چیست ؟ 

روش مطالعه خوب ؟!

آیا برای یادگیری درس واقعا” باید ۱۰ بار کتاب را خواند ؟ آیا باید دروس خود را پشت سرهم مرورکرد؟وآیا بایددهها بار درس راتکرارکردتا یادگرفت ؟ مطمئنا” اگر چنین باشد ، مطالعه کاری سخت و طاقت فرسا است . اما واقعیت چیزی دیگر است . واقعیت آن است که این گروه از فراگیران ، روش صحیح مطالعه را نمی دانند و متاسفانه در مدرسه و دانشگاه هم چیزی راجع به چگونه درس خواندن نمی آموزند . یادگیری و مطالعه ، رابطه ای تنگاتنگ و مستقیم با یکدیگر دارند، تا جایی که می توان این دو را لازم و ملزوم یکدیگر دانست. برای اینکه میزان یادگیری افزایش یابد باید قبل از هرچیز مطالعه ای فعال و پویا داشت .

 

شیوه صحیح مطالعه ،چهار مزیت دارد:

۱- زمان مطالعه را کاهش میدهد.

۲- میزان یادگیری را افزایش میدهد .

۳-مدت نگهداری مطالب در حافظه را طولانی تر می کند.

۴- بخاطر سپاری اطلاعات را آسانتر می سازد.

برای داشتن مطالعه ای فعال و پویا نوشتن نکات مهم درحین خواندن ضروری است تابرای مرور مطالب،دوباره کتاب رانخوانده و در زمانی کوتاه ازروی یادداشتهای خود مطالب را مرور کرد .

یادداشت برداری ، بخشی مهم و حساس از مطالعه است که باید به آن توجهی خاص داشت . چون موفقیت شما را تا حدودی زیاد تضمین خواهد کرد و مدت زمان لازم برای یادگیری را کاهش خواهد داد. خواندن بدون یادداشت برداری یک علت مهم فراموشی است.

علی نظیف مشاور تحصیلی و مدیر دپارتمان مشاوره گاج به شما آموزش میدهد!

 چگونه درس بخوانیم؟ قسمت اول

 چگونه درس بخوانیم؟ قسمت دوم

 چگونه درس بخوانیم؟ قسمت سوم

 چگونه درس بخوانیم؟ قسمت چهارم

 چگونه درس بخوانیم؟ قسمت پنجم

افزودن یک دیدگاه