سبد مطالعاتی و برنامه ریزی

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی

منظور از سبد مطالعاتی چینش منطقی دروس در برنامه و اجرای ساعتی صحیح یک برنامه ریزی اصولی است. حتماً همه شما به خوبی اهمیت برنامه ریزی را درک می کنید و متوجه هستید که برای رسیدن به هدف مطلوب، داشتن برنامه*ای مناسب و البته پیش رفتن مطابق آن، ضروری است؛ پس با گفتن اهمیت های آن، سرتان را درد نمی آورم. فقط همین قدر بگویم که برنامه ریزی مناسب، علاوه بر بالا بردن بازده  مطالعه و تمرکز، آرامش تان را هم بیشتر می کند و بی دقتی تان را نیز کاهش می دهد!
برنامه به ۳ نوعِ بلند مدت، میان مدت و کوتاه*مدت تقسیم می شود. در این جا بیش تر می خواهم راجع به برنامه*ی کوتاه مدت (هفتگی) که البته تقریباً از روی برنامه ی میان مدت (آزمونی یا ماهانه) تعیین می شود، صحبت کنم.
مراحل برنامه ریزی به شرح زیر می باشد:
قبل از شروع برنامه ریزی هفتگی،  لازم است میزان ساعتی را که قصد دارید و می توانید در طول هفته مطالعه کنید، مشخص کنید. اگر توانایی شما مثلا ۲۰ ساعت در هفته است برنامه ی اولیه ی هفتگی خود را نیز بر همین اساس تنظیم کنید؛ نه خیلی بیشتر و نه کمتر.
اگر عادت به زیاد خواندن ندارید، برنامه ی خود را سنگین نچینید چون اگر هم بتوانید آن را اجرا کنید قطعاً در هفته های بعد،  کم خواهید آورد؛ پس چه بهتر که آهسته و پیوسته پیش بروید و آرام آرام ولی مداوم تلاش خود را متناسب با توانایی*هایتان افزایش دهید.
مرحله ی دوم: بعد از مشخص کردن ساعت مطالعه، این میزان ساعت را با توجه به اهمیت درس ها و ضعف و قوت تان بین دروس خود تقسیم کنید؛

مشاور تحصیلی علی نظیف در پنج ویدیوی زیر تقسیم بندی برنامه مطالعاتی را به شما آموزش می دهد.

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی(قسمت اول)

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی(قسمت دوم)

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی(قسمت سوم)

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی(قسمت چهارم)

سبد مطالعاتی و برنامه ریزی(قسمت پنجم)

افزودن یک دیدگاه