منابع کنکور سراسری ۹۷

 

منابع کنکور سراسری ۹۷ : فهرست منابع کنکور سراسری ۹۷ توسط سازمان سنجش اعلام شد . فارغ التحصیلان باید به منابع کنکور سراسری که هر سال اعلام میشود به دلیل تغییرات توجه خاصی داشته باشند. سازمان محترم سنجش با معرفی منابع طراحی سوال کنکور ۹۷ تاکید بر اهمیت استفاده از کتب درسی سال مربوطه دارد.

فهرست منابع کنکور سراسری 97

 

 

فهرست منابع کنکور سراسری 97

tivsj lkhfu ;k;,v 97

tivsj lkhfu ;k;,v 97

علی نظیف

tivsj lkhfu ;k;,v 97

tivsj lkhfu ;k;,v 97

tivsj lkhfu ;k;,v 97

tivsj lkhfu ;k;,v 97

افزودن یک دیدگاه