جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۷ – آمار به تفکیک رشته

جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور 97 - آمار به تفکیک رشته

جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۷ – آمار به تفکیک رشته

تعداد نفرات شرکت کننده در کنکور سراسری سال ۹۷ در هر پنج گروه آزمایشی اعلام شد.

جزئیات آماری کنکور سراسری سال ۹۷/رقابت سنگین بین تجربی ها
جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۷ – آمار به تفکیک رشته
به گزارش نگرش سوم مشاور عالی سازمان سنجش اعلام کرد که تا پایان مهلت تعیین شده اول برای ثبت نام کنکور سراسری ۹۷ تعداد ۹۵۰ هزار و ۸۵ داوطلب در ازمون سراسری ۹۷ شرکت کرده اند . در مرحله مجدد ثبت نام کنکور ۹۷ تعداد ۶۰ هزار و ۲۷۵ ثبت نام نموده اند که مجموع ثبت نام داوطلبان به تعداد یک میلیون و یازده هزار و سیصد و شصت نفر است .

تعداد داوطلبان شرکت کننده زن ۵۹۹ هزار و ۱۲۱ است که سهم ۵۹٫۲۴ درصدی از داوطلبان کنکور سراسری ۹۷ را شامل میشود . همچنین تعداد داوطلبان شرکت کننده مرد ۴۱۲ هزار ۲۶۳ نفر که سهم ۴۰٫۷۶ درصد داوطلبان شرکت کننده در کنکور سراسری ۹۷ را شامل می شود .تعداد داوطلبان به تفکیک گروه های آزمایشی را می توانید در ادامه مشاهده نمایید .

*** آمار تعداد شرکت کنندگان کنکور ۹۷ به تفکیک گروه های آزمایشی ***

تعداد داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی شرکت کرده اند ۱۴۴ هزار و ۴۳۷ نفر می باشد.

تعداد داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم تجربی شرکت کرده اند ۶۴۲ هزار و ۲۲۸ نفر می باشد.

تعداد داوطلبانی که در گروه آزمایشی علوم انسانی شرکت کرده اند ۲۰۴ هزار و ۹۳۶ نفر می باشد.

تعداد داوطلبان واقعی رشته هنر که تنها در این گروه آزمایشی شرکت کرده اند ۱۲ هزار و ۲۴۹ نفر و تعداد داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی هنر در گروه آزمایشی دیگری نیز شرکت کرده اند ۶۶ هزار و ۵۶۶ نفر می باشد.

تعداد داوطلبان واقعی رشته زبان های خارجی که تنها در این گروه آزمایشی شرکت کرده اند ۷ هزار و ۵۳۴ نفر و تعداد داوطلبانی که علاوه بر گروه آزمایشی زبان های خارجی در گروه آزمایشی دیگری نیز شرکت کرده اند ۱۳۷ هزار و ۹۹۷ نفر می باشد.

جزئیات و تعداد داوطلبان کنکور ۹۷ – آمار به تفکیک رشته

افزودن یک دیدگاه