ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس شاهد

ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس شاهد

شرایط عمومی برای ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس شاهد :

ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس شاهد

شرایط زیر برای ثبت نام و ادامه تحصیل کلیه دانش آموزان شاهد و غیر شاهد الزامی است.

الف) دارا بودن صلاحیت اخلاقی و رفتاری

ب) رعایت احکام شرعی و پوشش اسلامی متناسب با دوره تحصیلی و سن دانش آموزان ( حجاب برتر برای دانش آموزان دختر)

ج) التزام و پایبندی خانواده به حفظ شئونات و ارزش های اسلامی و تربیت بدنی

د) رعایت مقررات و آئین نامه انضباطی و تربیتی و آموزشی شاهد و غیرشاهد

ه) سکونت در محدوده تعیین شده برای متقاضیان ثبت نام دانش آموزان شاهد و غیرشاهد

نکته : شرایط بالا از طریق بررسی سوابق تحصیلی و تربیتی دانش آموز، با حضور دانش آموزان و والدین آن ها انجام می شود و مسئولیت آن در ثبت نام ورودی به عهده ستاد ثبت نام مدرسه و در ادامه تحصیل به عهده شورای مدرسه می باشد.

شرایط اختصاصی و نحوه ثبت نام دانش آموزان شاهد :

در ابتدا باید به این نکته اشاره کنیم که به فرزندان شهدا، آزادگان و جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر فرزندان شاهد می گویند. پیش ثبت نام بصورتاینترنتی از طریق سایت سامانه پیش ثبت نام دانش آموزان مدارس شاهد به آدرس student.sajaa.medu.ir انجام می شود . در نهایت پس از بررسی امتیازات ، نتایج نهایی از طریق همین سایت به اطلاع داوطلبان می رسد و ثبت نام نهایی بصورت حضوری در مدارس شاهد انجام می شود .

ثبت نام دانش آموزان شاهد در مدارس در کلیه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول ( راهنمایی)، متوسطه دوم ( دبیرستان) و همچنین مدارس فنی و حرفه ای الزامی و قطعی می باشد.

شرایط اختصاصی ثبت نام و ادامه تحصیل دانش آموزان غیر شاهد در کلیه مقاطع ابتدایی، متوسطه اول ( راهنمایی)، متوسطه دوم ( دبیرستان) و همچنین مدارس فنی و حرفه ای:

الف) احراز شرایط علمی طبق جدول زیر :

دوره ابتدایی شاهد :

پایه تحصیلی و شرایط علمی

دانش آموز ورودی به مدارس شاهد

دانش آموز مدرسه شاهد

(ادامه تحصیل – پایه دوم تا ششم)

اول ابتدایی

دارا بودن شرایط عمومی و کسب امتیاز بالا طیق جدول امتیازات

 

پایه دوم تا ششم ابتدایی

کسب مقیاس (خیلی خوب) در تمامی دروس در خرداد ماه

کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس خرداد ماه

 

دوره متوسطه اول ( راهنمایی) شاهد :

پایه تحصیلی و شرایط علمی

دانش آموز ورودی به مدارس شاهد

دانش آموز مدرسه شاهد

(ادامه تحصیل – پایه دوم تا ششم)

پایه هفتم

(دوره اول متوسطه)

کسب مقیاس خیلی خوب در تمامی دروس یا کسب مقیاس خوب در حداکثر یک درس و خیلی خوب در سایر دروس در امتحانات نوبت دوم پایه ششم ابتدایی سال تحصیلی ۹۶-۹۵
( از فرزندان جانبازان ۲۵ الی ۴۹ درصد ، حداکثر دو نمره خوب پذیرفته می شود )

 

پایه هشتم

(دوره اول متوسطه)

حداقل معدل ۱۷ نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی) و حداقل نمره ۱۶ در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی)

حداقل معدل ۱۶ نوبت دوم و حداقل نمره ۱۵ (میانگین مستمر و پایانی) در امتحانات نوبت دوم در دروس ریاضیات، علوم تجربی، املا، فارسی، زبان عربی و زبان خارجی

 

پایه نهم

(دوره اول متوسطه)

حداقل معدل ۱۷ نوبت دوم (میانگین(میانگین مستمر و پایانی) و حداقل نمره ۱۶ در تمام دروس در امتحانات نوبت دوم (میانگین مستمر و پایانی)

حداقل معدل ۱۶ نوبت دوم و حداقل نمره ۱۵ (میانگین مستمر و پایانی) در امتحانات نوبت دوم در دروس ریاضیات، علوم تجربی، املا، فارسی، زبان عربی و زبان خارجی

 

 دوره متوسطه دوم (دبیرستان) :

پایه تحصیلی و شرایط علمی

دانش آموز ورودی به مدارس شاهد

دانش آموز مدرسه شاهد

(ادامه تحصیل – پایه دوم تا ششم)

سال اول و دوم دوره متوسطه

( پایه دهم )

قبولی خرداد در پایه نهم با حداقل معدل کل ۱۶ و حداقل نمره سالانه ۱۴ در دروسی که برای رشته انتخابی در نمونه برگ هدایت تحصیلی درج شده است

 

سال سوم

(رشته های نظری)

قبولی خرداد معدل کل ۱۵ و نمره سالانه ۱۴ در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوطه

حداقل معدل کل ۱۴ با حداقل نمره سالانه ۱۳ در دروس اختصاصی رشته مربوطه

 

سال آخر دوره دوم متوسطه

قبول خرداد حداقل میانگین نمره سالانه ۱۵ در دروس اختصاصی رشته تحصیلی مربوطه

حداقل معدل کل ۱۴ با حداقل نمره سالانه ۱۳ در دروس اختصاصی رشته مربوطه

جدول امتیازات برای امتیاز دهی به داوطلبان غیر شاهد مدارس شاهد :

در زیر امتیازات مربوطه به اولویت ایثارگری آورده شده است.  امتیازاتی نیز برای سایر اولویت ها مانند حفظ قرآن کریم و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی آموزش پرورش و … تعلق می گیرد که برای اطلاع از ان با مشاور سایت تماس بگیرید.

امتیازات مربوط به اولویت ایثارگری :

ردیف

وضعیت دانش آموز

میزان امتیاز

توضیحات و مدارک مورد نیاز

۱

دانش آموز جانباز

فرزند جانباز ۲۵ تا ۴۵ درصد

۳۰۰۰ امتیاز

ثبت کد ایثارگری

۲

فرزند جانباز تا ۲۵ درصد

۲۰۰۰ امتیاز

ثبت کد ایثارگری

۳

خواهر و برادر شهید و جانباز ۷۰ درصد و بالاتر

۵۰۰ امتیاز

معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

۴

نوه شهید و نوه جانباز ۷۰ درصد و بالاتر

۵۰۰ امتیاز

 

۵

فرزند جهادگر و رزمنده بسیجی

خدمت داوطلبانه در جبهه ۸ سال دفاع مقدس (شهریور ۵۹ تا شهریور ۶۷) حداکثر ۹۶ ماه

هرماه ۳۰ امتیاز

گواهی معتبر از نیروی مقاومت بسیج یا جهاد سازندگی

۶

فرزند رزمنده نظامی یا وظیفه

حضور در جبهه و مناطق جنگی در ۸ سال دفاع مقدس (شهریور ۵۹ تا شهریور ۶۷) حداکثر ۹۶ ماه

هرماه ۱۰ امتیاز

حضور در مناطق امنیتی از تاریخ ۶۷/۷/۱ به بعد ، حداکثر ۹۰ ماه ( به ازای هر ماه ۲ امتیاز )

حضور در مناطق عملیاتی از تاریخ ۶۷/۷/۱ به بعد ، حداکثر ۶۰ ماه ( هر ماه ۱ امتیاز )

گواهی معتبر از مراجع ذی صلاح

۷

نوه آزاده و جانباز ۵۰ تا ۶۹ درصد ( ۲ مورد)

هرمورد ۱۰۰ امتیاز

معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگر

۸

نوه جانباز تا ۴۹ درصد (۲ مورد)

سلاله ( نتیجه ) شهید (۲ مورد)

خواهر زاده یا برادرزاده شهید و جانباز ۷۰درصد به بالا (حداکثر ۵ مورد)

هرمورد ۵۰ امتیاز

معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

۹

فرزند همسر (شهید، جانباز ۵۰ درصد به بالا و آزاده)

۵۰ امتیاز

معرفی نامه یا کارت شناسایی معتبر از بنیاد شهید و امور ایثارگران

برای مطالعه متن کامل ملاک امتیاز دهی دانش آموزان غیر شاهد کلیک کنید .

زمان بندی و مراحل ثبت نام دانش آموزان شاهد و غیرشاهد :

ثبت نام موقت پایه اول ابتدایی اول خرداد ماه، و ثبت نام پایه هفتم و دهم متوسطه دوره اول و دوم از اول تیرماه آغاز می شود و به مدت ۲ هفته ادامه می بابد.

ثبت نام دانش آموزان شاهد بصورت قطعی و ثبت نام دانش آموزان غیرشاهد در دو مرحله (ثبت نام موقت و ثبت نام و ثبت نام قطعی ) به شیوه امتیاز بندی انجام می شود. اولیا دانش آموزان غیرشاهد در موعد مقرر باید در صورت دارا بودن شرایط اولیه ثبت نام، نمونه برگ ثبت نام موقت را تکمیل نمایند.

حضور حداقل یکی از والدین و ارائه اصل مدارک هنگام ثبت نام قطعی ضروری می باشد.

ثبت نام دانش آموزان غیر شاهد غیر از زمان بندی فوق الذکر مجاز نمی باشد.

جدول زمان بندی مراحل ثبت نام ورودی به مدارس شاهد سال تحصیلی ۹۶ – ۹۷

مراحل ثبت نام و دوره تحصیلی

اول ابتدایی

پایه هفتم

پایه دهم

زمان ثبت نام

۳ تا ۱۵ خرداد

۱ تا ۱۴ تیر

۷ تا ۲۰ تیر

اعلام نتایج اولیه

۱۶ خرداد

۱۵ تیر

۲۱ تیر

بررسی مدارک

۱۷ تا ۲۶ خرداد

۱۷ تا ۲۷ تیر

۲۲ تا ۲۸ تیر

تایید مدارک

۲۷ تا ۳ تیر

۲۸ تیر تا ۳ مرداد

۲۹ تیر تا ۵ مرداد

اعلام نتایج نهایی از طرف مدرسه

۴ تیر

۴ مرداد

۷ مرداد

جدول زمان بندی مراحل ثبت نام میان پایه مدارس شاهد

 زمان ثبت نام : ۱ تا ۱۰ مرداد

 نحوه ثبت نام : مراجعه حضوری به مدارس

 

ثبت نام و ادامه تحصیل در مدارس شاهد

برای انتخاب یک مدرسه خوب با علی نظیف در ارتباط باشید…
آدرس ایمیل برای ارتباط مستقیم
Mr.nazif@gmail.com

افزودن یک دیدگاه