مرکز مشاوره ، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته علی نظیف
آخرین اخبار
 • ظرفیت پذیرش دانشجویان به تفکیک گروه‌های آزمایشی مختلف
 • هشدار سنجش به داوطلبان ازمون سراسري سال ۱۳۹۴
 • قوانین جدید انتخاب رشته داوطلبان کنکور ۹۴
 • دکتراي بيوتکنولوژي از نگاه رتبه‌ي ۳۲ کنکور
 • دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۳۹۴
 • نتایج اولیه آزمون سراسری سال ۹۴
 • مقایسه‌ی ارزش کنکوری کتب پیش‌دانشگاهی و پایه تجربی
 •   عوامل بیرونی موثر در انتخاب رشته
 • عوامل درونی موثر در انتخاب رشته
 • روش مطالعه حرکت شناسی فیزیک
 • انتخاب رشته فرصتی کوتاه برای تصمیمی بزرگ
 • روش مطالعه PQRST
 • SQ4R يا روش پس ختام

مطالب

مرکز انتخاب رشته ،هدایت تحصیلی و مشاوره نگرش سوم با متد علی نظیف