مرکز مشاوره ، هدایت تحصیلی و انتخاب رشته علی نظیف
آخرین اخبار
 • مصاحبه روزنامه رسالت با مهندس علی نظیف ( انتخاب رشته ۹۰)
 • عوامل عمومی موثر در انتخاب رشته کنکور سراسری
 • امسال بیشترین متقاضی ثبت نام کنکور درگروه علوم تجربی است
 • ۱۰ توصیه برای ۱۵ روز تا کنکور
 • هشدار پلیس به کنکوری‌های ۹۴
 • تاریخ دریافت کارت ورود به جلسه و برگزاری کنکور ۹۴
 • وضعیت پذیرش و ظرفیت قبولی در کنکور ۹۴
 • نبود کاهش ظرفیت در کنکور ۹۴
 • برنامه امتحانات نهایی خرداد سال ۹۴
 • توصیه های مهم ۲۰ روز مانده به کنکور
 • مجسمه‌سازی‌
 • هنرهای تجسمی
 • علوم اقتصادی
 • مدیریت‌
 • اتاق عمل

مطالب

مرکز انتخاب رشته ،هدایت تحصیلی و مشاوره نگرش سوم با متد علی نظیف