ادامه مطلب

اشتباه

همه ما کوله‌باری از اشتباه داریم که باید از آنها درس بگیریم. همه ما اشتباه می‌کنیم،…

ادامه مطلب

۵۵بهانه مشهور

۵۵بهانه مشهورکسانی که موفق نمی شوند، یک ویژگی مشخص دارند. آن ها «همه دلایل شکست» را…