ادامه مطلب

تعریف جامع یادگیری

تعریف جامع یادگیری (Learning Psychology) هیلگاد روانشناس آمریکایی در یک تعریف جامع یادگیری را اینگونه تعریف…

ادامه مطلب

اضطراب امتحان

آشنایی با اضطراب امتحان و شرایط استرس زا در فصل امتحانات و راه های مقابله با…