ادامه مطلب

افت تحصیلی

افت تحصیلی : افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایینتر است.افت…