ادامه مطلب

افت تحصیلی

افت تحصیلی : افت تحصیلی به معنای نزول از یک سطح بالاتر به سطحی پایینتر است.افت…

ادامه مطلب

شیمی چیست؟

شیمی مطالعهٔ ساختار، خواص، ترکیبات، و تغییر شکل مواد است. این علم مربوط می‌شود به عناصر…

ریاضیات ادامه مطلب

ریاضیات چیست؟

ریاضیات را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌‌ها و ساختار‌ها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف می‌کنند. دیدگاه…