ریاضیات ادامه مطلب

ریاضیات چیست؟

ریاضیات چیست؟ ریاضیات را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌‌ها و ساختار‌ها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف…

ادامه مطلب

روش آموزش مفاهیم

روش آموزش مفاهیم : یادگیری مفاهیم و اصول شالوده فعالیتهای ذهنی آدمی را می‌ریزند. ما از…

ادامه مطلب

نظریات یادگیری

نظریات یادگیری : یک نظریه یادگیری عبارت است از مجموعه‌ای از اصول و قوانین در زمینه…