ریاضیات ادامه مطلب

ریاضیات چیست؟

ریاضیات چیست؟ ریاضیات را بیش‌تر دانش بررسی کمیت‌‌ها و ساختار‌ها و فضا و دگرگونی (تغییر) تعریف…

ادامه مطلب

تعریف جامع یادگیری

تعریف جامع یادگیری (Learning Psychology) هیلگاد روانشناس آمریکایی در یک تعریف جامع یادگیری را اینگونه تعریف…

ادامه مطلب

روش آموزش مفاهیم

روش آموزش مفاهیم : یادگیری مفاهیم و اصول شالوده فعالیتهای ذهنی آدمی را می‌ریزند. ما از…

ادامه مطلب

نظریات یادگیری

نظریات یادگیری : یک نظریه یادگیری عبارت است از مجموعه‌ای از اصول و قوانین در زمینه…