ادامه مطلب

RQRST

یکی از معروفترین فنون بهبود حافظه روش RQRST نام دارد. در این روش، هدف بهبود بخشیدن…

ادامه مطلب

روش مطالعه SQ4R

یکی از روش‌های موفق بهبود مطالعه و یادگیری روش مطالعه SQ4R ، از حروف اول کلمات…