ادامه مطلب

کندخوانی

دلایل کند خوانی و چگونگی برطرف کردن آن برخی از دانش اموزان در دوران تحصیل خود…

سبک های یادگیری

سبک های یادگیری : بسیاری معتقدند که سبک های یادگیری بر خود یادگیری تاثیر می گذارند.…